t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích $810 / 3br - 2216 Leonard Rd 3 Bed 2 Baths in Deer Park! Pets welcome! (st.joseph) ẩn bài đăng này hiện

2216 Leonard Rd

(b.đồ google)

3BR / 2Ba sẵn có th2 6

dây nối máy giặt/máy sấy
căn hộ
nhà để xe

"The Meadows" - These 3 bedroom apartments are ALL ELECTRIC!!! 2 full baths. Kitchen is equipped with stove, refrigerator, dishwasher and garbage disposal. Washer & dryer hook-ups. Central air. Tenant pays only lights, water & sewer. Allow small pets with deposit. Contact our Leasing Consultants to schedule an appointment today!

PUBLIC SCHOOLS
Skaith
Truman
Central

The rent is $810.00 per month with a $500.00 deposit with a 1 year lease. For more information, or for an appointment: please call hiện t.tin l.hệ .
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6577042641

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]