t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích $1650 / 3br - 2000ft2 - town home for lease (17248 Palazzo Dr.) ẩn bài đăng này hiện

 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Palazzo Drive at Tuscany Lake Drive

(b.đồ google)

3BR / sharedBa 2000ft2 sẵn có th1 1

dây nối máy giặt/máy sấy
kh.hút thuốc
nhà liền kề
ga-ra gắn liền

A rural setting with easy access to Northwest Mo. Custom kitchen cabinets, matching accent trim around a cozy fireplace, excellent open floor plan for easy living. Full basement for storage and other uses.
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6594540909

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]